Počet návštev dnes: 7
Počet návštev celkom: 47538

 

 

 

 

 

Naším cieľom je predstaviť podstatu a rozsah využitia kultúrnych plodín pre nepotravinárske účely v rozšírenej Európskej únii a preskúmať možnosti podpory tohto sektora. Jedná sa o hlavné faktory, ktoré sú dôležité pre využitie kultúrnych plodín pre nepotravinárske účely, nevynímajúc medzinárodné obchodné dohody a dohody o ochrane životného prostredia, európsku politiku, rozšírenie, konkurencieschopnosť, stanoviská trhu a technológie. Ponúkame prehľad o súčasnom využití týchto kultúrnych plodín a o očakávanom vývoji do roku 2010. K tomu sa pripája kritické vyhodnotenie výsledkov, ktoré boli predpovedané pre nasadenie nepotravinárskych kultúrnych plodín, vrátane úžitku pre životné prostredie a dopadu na spotrebiteľské ceny a na príjmy do poľnohospodárstva. V závere spomenieme impulzy, ktoré pretrvávajú v EÚ a členských štátoch na podporu kultúrnych plodín pre nepotravinárske účely.


                                 design by eudius